ภาษา

top contact

EMAIL US084-438-4450

สไลด์โชว์

ESMAC ASIA

ESMAC ASIA COMPANY LIMITED

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทอันดับหนึ่งในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
พร้อมกับการบริการในระดับมาตราฐานสากล เพื่อการพัฒนาในทุกภาคอุตสาหกรรม

PRODUCTS

All product group of Esmac Asia

ระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ
ระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
ผลิตและนำเข้าพัดลมรวมทั้งอุปกรณ์ในระบบระบายอากาศทุกประเภท
นวัตกรรมใหม่ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
คัดสรรสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งกำลังซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจากทั่วโลก
คัดสรรสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจากทั่วโลก