ภาษา

top contact

EMAIL US084-438-4450

สไลด์โชว์

Company profile

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเม็ค เอเซีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในเครือ ของกลุ่มบริษัท TN ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า อุตสาหกรรม ที่หลากหลายมากกว่า 50 ปี อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งกำลัง ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ พัดลมอุตสาหกรรม และ อื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยพันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ของ กลุ่มบริษัท TN “เราจะเป็นกลุ่มบริษัท อันดับหนึ่ง ในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมกับการบริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาในทุกภาคอุตสาหกรรม”

ด้วยความหลากหลายของสินค้าที่กลุ่มบริษัทจัดจำหน่ายอยู่ ณ. ปัจจุบัน 
ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดธุรกิจ ไปในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการบริการและตอบสนองข้อมูล ทางผู้บริหารจึงได้รวบรวมบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง และ จัดตั้ง บริษัท เอสเม็ค เอเซีย เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

E: Electrical (LV/MV Solution Products , CB ,Contactor,VSD)

S: Sanitary  (Raw/Waste Water Solution)

M: Mechanical (Induction Motor, Belt, Taper lock pulley)

AC: Air-Condition  (HVLS Fan, Ventilation Fan, Evaporative Air cooler, Ventilation Accessories)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทอันดับหนึ่งในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
พร้อมกับการบริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาในทุกภาคอุตสาหกรรม

Mission

  • พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้ได้มาตราฐานสากล
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เมีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และ ความรู้ความชำนาญ เพื่อให้เป็น บุคลากรที่มีความรับผิดชอบ และ เชื่อถือได้ต่อสังคม
  • เป็นบริษัทที่มีธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และส่งเสริมให้พนักงานมีความความซื้อสัตย์สุจริต ขยันมั่นเพียร กตัญญู
  • เราจะเจริญเติบโตพร้อมกับลูกค้า โดยจะทุ่มเทกำลัง และความสามารถในการพัฒนาและการให้บริการลูกค้า
  • เราจะตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เราจะเป็นผู้นำในการใช้นวตกรรมในด้านการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างต่อสิ่งใหม่ พร้อมที่จะปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงทางทีดีอย่างต่อเนื่อง
  • มีการเจริญเติบโตทางการเงิน อย่างต่อเนืองและยั่งยืน