ภาษา

top contact

EMAIL US084-438-4450

Careers

สไลด์โชว์

Sale Executive (Export)

Responsibilities: 
1. นำเสนอขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ
2. บริหารจัดการลูกค้าค้า หรือคู่ค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
3. พัฒนาคู่ค้า และช่องทางการตลาดใหม่ๆ
4. ประสานงาน และอำนวความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า
5. ร่วมนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Job location: 
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ
Salary: 
ตามประสบการณ์
Qualifications: 
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าส่งออก 2-3 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (พูด-อ่าน-เขียน) และหากมีความรู้ภาษาจีนกลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออกสินค้า
  5. มีทักษะการวางแผนงาน การต่อรองด้านธุรกิจต่างๆ และการวิเคราะห์งาน
  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
How to apply: 
By email
Online Application
In person
Undefined
No. of porsition: 
3 อัตรา
ติดต่อสอบถาม
Ms. Abc Desf
Eurovent Co.,Ltd.
Tel:
Email: 
ผ่านทางอีเมล
ส่งใบสมัครมายัง
hr@euroventblower.com
สมัครด้วยตนเอง
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากร บุคคล
ที่อยู่
โทร
ส่งใบสมัครออนไลน์
ส่งข้อมูลและประวัติผ่านเว็บไซต์
Send resume