ภาษา

top contact

EMAIL US084-438-4450

สไลด์โชว์

 • เกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มบริษัท Eurovent

  [field_sub_title]

  • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
  • งานติดตั้งพัดลมทุกชนิด
  • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
  • งานบริการซ่อมพัดลมและเปลี่ยนอะไหล่
  • งานปรับปรุงพัดลมทุกชนิด
  • งานบริการซ่อมบำรุง, การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน  Preventive Maintenance  
  • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของลมในระบบ
  • งานขายอะไหล่พัดลมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
  • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้พัดลมในโรงงาน
  • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา

เกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มบริษัท Eurovent

 • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
 • งานติดตั้งพัดลมทุกชนิด
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
 • งานบริการซ่อมพัดลมและเปลี่ยนอะไหล่
 • งานปรับปรุงพัดลมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุง, การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน  Preventive Maintenance  
 • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของลมในระบบ
 • งานขายอะไหล่พัดลมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้พัดลมในโรงงาน
 • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา