• Home
  • Uncategorized @th
  • มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ด้วยพัดลมยักษ์ HVLS แบรนด์ EuroVent Bigfan
บริษัท เอสแม็ค เอเซีย จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลสนามในหลายๆ จังหวัด

บริษัท เอสแม็ค เอเซีย จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลสนามในหลายๆ จังหวัด โดยพัดลมยักษ์ HVLS ของ EuroVent BigFan จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดี พร้อมทั้งยังสร้างความรู้สึกเย็นสบายต่อผู้ใช้งาน ในครั้งนี้เราได้เลือกใช้รุ่น V73 ที่ให้กำลังลมเพียงพอต่อพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามขนาด 10,000 ตร.ม. จำนวน 1,200 เตียง

ต้องขอขอบคุณ ทางโรงพยาบาลสนามที่เลือกใช้พัดลมยักษ์ HVLS ของ EuroVent BigFan และหวังว่าจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับกับสร้างโรงพยาบาลสนามอีกหลายๆแห่ง ในประเทศไทย