ABOUT SERVICES

Design And Consult

Simulation Report

Installation

Testing & Commissioning

Preventive Maintenance

Training

maintenance

REPAIR AND MAINTENANCE

ฝ่ายบริการ ESMAC ASIA นอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อมพัดลมของคุณโดยผู้เชี่ยนชาญด้สนการบริการแล้ว เรายังสามรถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของพัดลม รวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณ

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามรถโทรหา ESMAC ASIA ได้ตลอดเวลาสำหรับการซ่อมและการบำรุงที่คุณได้ซื้อจากเรา

ESMAC ASIA สามารถซ่อมพัดลมให้กลับสู่สภาวะปกติและมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับพัดลมใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การอัพเกรดแม้กระทั่งการเปลี่ยนพัดลมอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว

PREVENTIVE MAINTENANCE

เพื่อตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ ความสะอาดใบพัด เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

การหาจุดทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานพัดลม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการประหยัดต้นทุนตลอดเวลา

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบลม พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ

  • การตรวจเช็คการติดตั้ง
  • การตรวจเช็คประสิทธิภาพขอ
  • พัดลมอย่างรวดเร็ว

PREVENTIVE MAINTENANCE CONTRACT

ในกรณีที่มีความต้องการใช้งานระบบพัดลมในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบพัดลมกับทาง ESMAC ASIA เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาพัดลมตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่ร้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ ESMAC ASIA ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด สัญญาบริการเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทของคุณและ ESMAC ASIA ซึ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยคุณสามารถนำมาใช้กับทุกส่วนงานของบริษัทของคุณ ความเป็นหุ้นส่วนกับ ESMAC ASIA จะช่วยให้คุณบริการจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ข้อตกลงการให้บริการของ ESMAC ASIA ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง

installation service

  • รับติดตั้งพัดลมทุกชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
  • รับงานทดสอบพัดลมและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพหารทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง
  • รับตรวจวัดประสิทธิภาพของปริมาณลมและแรงดันลม, และอัตราการไหลในระบบท่อลมที่ลูกค้าติดตั้ง

การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง
ฝ่ายบริการ ESMAC ASIA มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของพัดลมอย่างถูกต้อง

การทดสอบเดินเครื่องและปรับตั้งการทำงาน

ฝ่ายบริการของ ESMAC ASIA ได้ทำการทดสอบการทำงานของพัดลมทุก ๆ ส่วนของพัดลม การตั้งถ่วงสมดุลของใบพัด ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้พัดลมทำงานอบ่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดใช้งานหรือเสียอย่างฉุกเฉิน

อะไหล่สินค้า
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง ESMAC ASIA ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์

เราพร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมง
การรับประกันของ ESMAC ASIA ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการของ ESMAC ASIA สามารถแจ้งข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง