Activity

มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ด้วยพัดลมยักษ์ HVLS แบรนด์ EuroVent Bigfan

บริษัท เอสแม็ค เอเซีย จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลสนามในหลายๆ จังหวัด