HVLS

พัดลมยักษ์ HVLS Bigfan เป็นพัดลมที่มีกำลังลมแรงและความเร็วรอบต่ำ โดยทำงานแบบส่งลมจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เมื่อกระทบพื้นจะมีความเร็วลมเพิ่มขึ้น และ ไหลไปในทิศทางที่ขนานกับพื้น ทำให้คนที่อยู่ด้านล่าง ได้รับกระแสลมแบบรอบด้าน

SERIES ST

พัดลมยักษ์ตั้งเสา SERIES ST ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง แถมยังให้ปริมาณลมที่เพียงพอต่อสถานที่นั้น

SERIES S

ใบพัดลมออกแบบ Airfoil ตามหลักพลศาสตร์ ผลิตจาก High Strength Magnaliun Allog

SERIES V

Gear box motor ใบพัดลมออกแบบ Airfoil ตามหลักพลศาสตร์ ผลิตจาก High Strength Magnaliun Allog

SERIES P

Gear lass ใบพัดลมออกแบบ Airfoil ตามหลักพลศาสตร์ ผลิตจาก High Strength Magnaliun Allog

SERIES H

พัดลมล้อเลื่อนขนาด 2 เมตร ให้ลมในแนวพุ่งตรงในแนวราบ ใบพัดลมออกแบบ Airfoil ตามหลักพลศาสตร์

SERIES C

ใบพัดลมออกแบบ Airfoil ตามหลักพลศาสตร์ ผลิตจาก High Strength Magnaliun Allog สร้างปริมาณลมครั้งละมากๆ