References

What We Offer

เครื่องผลิตออกซิเจน OXZONE รุ่น OX-17 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนคุณภาพสูง สามารถใช้ได้หลายสถานที่ เช่น ห้องนอน ห้องทำงาน และยังเหมาะกับทุกๆคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปริมาณออกซิเจนสูง เช่น ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

Do you have any questions?

สนใจสินค้า ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact form