Building Automation

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Inverter และชุดควบคุม การทำงานของมอเตอร์ ปั้มน้ำ และ พัดลม ทั้งในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญในการเลือกใช้ Inverter นั้น จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และลักษณะของการใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ Inverter ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน และสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยระบบ Saving Energy mode ซึ่งมีอยู่ในยี่ห้อ Yaskawa ที่เดียวเท่านั้น โดยเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและอบรมการใช้งาน และยังมีการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

Invertor

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) ซึ่งจะมีทั้งของแบรนด์ Delta และ YASKAWA

Controller

ตู้ควบคุมมอเตอร์ มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และยังป้องกันการอันตรายต่อมอเตอร์ เช่น น้ำกระเด็น แมลง หรือการใช้ระบบกุญแจล็อคเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดหรือปิดมอเตอร์