Evaporative Air Cooler

เครื่องทำความเย็น หรือ Evaporative Air Cooler ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในอากาศลงได้ โดยใช้หลักการทำงานของ EVAP คือ การทำความเย็นแบบวิธีธรรมชาติเพื่อระบายความร้อน ซึ่งจะ ใช้ลดอุณหภูมิได้ดีทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสถานที่ต้องการแก้ปัญหาความร้อน

Evaporative Air Cooler

เครื่องทำความเย็น หรือ Evaporative Air Cooler เหมาะสำหรับการปรับอากาศได้ทั้งระบบปิดและระบบเปิด