Indoor Series

หลอดไฟหรือโคมไฟ ที่มีลักษณะการใช้งานภายในอาคาร โดยจะมีโทนแสงให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เหมาะกับใช้ในที่อยู่อาศัย ห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น