Hvac Valve & PICV Valve

Hvac valve & PICV Valve เป็นระบบ วาลว์สำหรับงานระบบปรับอากาศ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งวาล์วที่ใช้ในระบบปรับอากาศ ทั้ง General Valve , Control Valve , Balancing Valve และ PICV หรือวาล์วปรับสมดุลและควบคุมการไหลของน้ำได้ ด้วยมาตรฐานยุโรป

General valve Series

วาล์วทั่วไป ของ ICV-AVK มีทั้ง Ball Valve , Butterfly Valve, Check Valve, Gate Valve , Globe Valve ….

PICV Series

วาล์วอัจฉริยะ ไว้ใช้ควบคุมการไหลของน้ำแบบอัตโนมัติ ถึงแม้ความดันจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อัตราการไหลก็ยังสามารถควบคุมได้ตามต้องการ

Motorized control valve Series

วาล์วอัจฉริยะ ไว้ใช้ควบคุมการไหลของน้ำแบบอัตโนมัติ ถึงแม้ความดันจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อัตราการไหลก็ยังสามารถควบคุมได้ตามต้องการ

Balancing valve Series

วาล์วที่ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของน้ำเย็น ให้เข้าเครื่องทำความเย็นตามที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องทำความเย็นทำความเย็นได้ตามต้องการ

General valve Series

วาล์วทั่วไป ของ ICV-AVK มีทั้ง Ball Valve , Butterfly Valve, Check Valve, Gate Valve , Globe Valve ….