Outlet Air Grille and Aluminium Duct

หน้ากากส่งลมติดผนังภายนอก ขึ้นรูปจากโพลีพรอพเพอลีนคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ แข็งแรงติดตั้งง่าย ขนาดเล็กกระทัดหลบซ่อนสายตาได้ดี

Outlet Air

หน้ากากส่งลมติดผนังภายนอก ขึ้นรูปจากโพลีพรอพเพอลีนคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ ป้องกันน้ำฝนและแมลงจากโครงตาข่ายในตัว