Rubber Insulation

จำหน่ายฉนวนสำหรับท่อลม และท่อน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ ของอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพสูง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิให้ได้ประสิทธิภาพและคงความเย็นไว้ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นวัสดุในการทำงานต่างๆ ที่ใช้ในงานทางเราคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการประหยัดพลังงานซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ท่อยาง (Tube Rubber) ที่สามารถรักษาอุณหภูมิของท่อน้ำเย็นในระบบปรับอากาศได้เป็นอย่างดี แผ่นยาง (Sheet Rubble) ผ้ายาง (Rubber Tape) และ เส้นใยแก้ว (Fiber glass) เป็นต้น โดย0ได้รับมาตรฐานสากลรับรอง ทั้ง BS476 Class 0 / ASTM/ UL และมาตรฐานอื่นๆ

Tube Rubber insulation

ฉนวนยางชนิดท่อ มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอไปตามท่อได้ง่าย เหมาะสำหรับงาน ท่อน้ำเย็น และ ระบบปรับอากาศ ทุกประเภท

Sheet Rubber insulation

ฉนวนยางชนิดแบบแผ่น เป็นยางฉนวนความร้อนความเย็น มีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ติดตั้งได้ง่าย เรียบร้อย สวยงาม