Lighting

เป็นผู้จัดจำหน่าย ให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการ ด้านระบบแสงสว่าง ทั้งระบบแสงสว่างทั่วไปและ Smart Lighting (Interac pro / office) เรามีความเชี่ยวชาญทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เรายังเลือกสรรเฉพาะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน อีกทั้งยังตรงตามมาตฐานการประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านพลังงาน รวมถึงมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาด้านแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

High Bay Series

โคมไฟชนิดไฮเบย์ ซึ่งจะแขวนอย่บนเพดาน มีหน้าที่ให้แสงสว่างเป็นวงกว้าง โดยส่วนมาก จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า โรงงานผลิต ศูนย์ประชุม และ ศูยน์จัดแสดงสินค้า

Indoor Series

หลอดไฟหรือโคมไฟ ที่มีลักษณะการใช้งานภายในอาคาร โดยจะมีโทนแสงให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เหมาะกับใช้ในที่อยู่อาศัย ห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น

Outdoor Series

หลอดไฟหรือโคมไฟ ที่มีลักษณะการใช้งานภายนอกอาคาร ส่วนมากจะใช้ร่วมกับงานออกแบบให้เข้ากับสถานที่ เน้นการตกแต่ง หรืออาจจะเป็นไฟที่ใช้ในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่

Smart lighting

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบแสงสว่าง หรือที่เรียนกว่า Smart Lighting เป็นวิธีการที่ช่วยในการลดและประหยัดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะใช้ระบบเชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สาย