Centrifugal Fan

พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Fans) ซึ่งมีหลักการทำงาน ดังนี้ การดึงอากาศเข้าทางด้านข้างและเหวี่ยงออกในแนวรัศมี ส่งผลให้อากาศมีความเร็วสูงขึ้น แล้วบังคับให้อากาศผ่านหน้าตัดที่ขยายขึ้นในลักษณะก้นหอย มีเสียงค่อนข้างเงียบ

Backward Curve

พัดลมหอยโข่งชนิดใบพัดแบบ Backward Curve ดูดอากาศเข้า 2 ทาง ใบพัดดีไซน์ประสิทธิภาพสูง ผ่านการถ่วงสมดุลย์ทั้ง 2 ระบบตามมาตรฐาน

Forward Curve

พัดลมหอยโข่งชนิดใบพัด Forward Curve ดูดอากาศเข้าทางเดียวใบพัดดีไซน์ปนะสิทธิภาพสูง ผ่านการถ่วงสมดุลย์ทั้ง 2 ระนาบตามมาตรฐาน

Airfoil

พัดลมหอยโข่งชนิดใบพัด Airfoil ดูดอากาศเข้าทางเดียว ใบพัดดีไซน์ประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการถ่วงสมดุลย์ทั้ง 2 ระนาบ